VARMT VÄLKOMNA

 Vi finns i Nacka FORUM

TILLFÄLLIGT STÅNGT ! 

Vi har ej sökt bidrag under denna period till verksamheten.

 SOCIALVERKSAMHET:

TJEKSNACK.... Är en  Gratis, öppen verksamhet för flickor 12år-18år. 

Med en öppen fritidsverksamhet för flickor. Vi vill inspirera och skapa trygghet genom social gemenskap. Vi vill skapa möjligheter för barn och ungdomars intresse för en tryggare vardag.  Med öppen fritidsverksamhet för tjejer mellan 12-18 år är dt meningen att de kan komma och gå som de vill under två dagar i veckan. 

OBS! Ej anmälningskrav endast på denna verksamhet! 

Vi vägleder dig gärna.....Här kan dina önskemål bli möjliga!   

På "tjejsnacks-tiderna" finns det inga närvarolistor och du kan komma och gå som du vill. Hos oss kan du chilla, spaa, mysa, skapa, fika, läsa, prata med en vuxen eller kamrat, titta på film, spela wi-spel, läsa, bara vara och använda vår studio till att sjunga och skapa egna textlåtar!

ÄNDRAD DAG TILL TISDAGAR!!!

De flesta unga i Sverige mår bra. Men vissa grupper av unga är mer utsatta än andra. Ungas hälsa och utsatthet - Våld, stress och antidepressiva läkemedel är en del av många ungas vardag ... Framför allt är det yngre killar och tjejer som berörs.

I rapporten När livet känns fel berättar unga om hur de hanterar situationer när de mår dåligt. Skolan, etableringen till vuxenlivet och trånga genusnormer är exempel på vad som stressar många unga. Många unga anser att de inte får det stöd de behöver.

Enligt "MUCF" rapporter visar bland annat att unga hbtq-personer mår sämre än andra unga och över 70 000 ungdomar riskerar att bli gifta mot sin vilja. 

 

Våra uppdrag och förpliktelser som ideell organisation och förening till våra unga i samhället är att vi gemensamt tar ett socialt ansvar. Förhoppningsvis tillsammans med flera samarbetspartners och andra aktörer i de olika områdena.

Som gränsöverskridande internationell ungdomsrörelse ska föreningen verka för barns och ungdomars rätt till en bättre fritidssysselsättning inom kultur sport och fritid för att bidra till bättre hälsa med fokus på helhetssyn om människan. Det är viktigt att som ledare och pedagoger vara goda förebilder och lyhörda för ett ökat välbefinnande hos våra unga oavsett etnisk tillhörighet, sexualitet, könsidentitet, funktionsförmåga, språk, ekonomisk situation och religiös åskådning. Detta skall inte påverka individens möjlighet till delaktighet och inflytande. Därför öppnar vi upp dörrarna till våra lokaler för att skapa mötesplatsen. På "tjejsnacks-tiderna" finns det inga närvarolistor och du kan komma och gå som du vill. Hos oss kan du chilla, spaa, mysa, skapa, fika, läsa, prata med en vuxen, titta på film, spela wi-spel, läsa och använda vår studio till att sjunga och skapa egna textlåtar!

VARMT VÄLKOMNA