VARMT VÄLKOMNA

 Vi finns i Nacka FORUM

Styrelsen kallar sig själva för styrbord eftersom deras uppdrag är att styra medlemmarnas, besökarnas, pedagogernas och ledarnas intresse för god utveckling framåt. D.v.s beslut mot nya riktningar och mål för att behålla en bra verksamhet och med god ekonomi.

Våra beslut ska tas mot nya riktningar och fokusera delvis på barn och ungdomars intresse för kultur, utbildning och sport på fritiden. Även öppna upp för andra samhälls inriktade aktiviteter. Detta i samarbete med duktiga pedagoger, konsulter och ledare. genom att uppnå god kvalité i verksamheten. Därför är det viktigt att som förening följa och anpassa behoven till de olika aktiviteterna och dela erfarenheter för att skapa en grund för bättre hälsa, motion, kunskap, mening och förståelse, gemenskap, respekt och framförallt ett gott samarbete över alla åldrar. 

Vi är alla olika till både utseende, erfarenheter och personlighet med egen profil men ändå lika eftersom  vi alla är människor. 

AFUM:s kultur verksamhet är en bred verksamhet och som vill skapa nya medieformer.    Besökare och deltagare ges möjlighet att jobba åldersintegrerat och ämnesintegrerat med de olika uttrycksformerna men kan också erbjuds specialisering och fördjupning ifall någon aktivitet skulle tilltala den lite mer. Varje deltagare ska ges utrymme att få vägledning och stöd både i mindre grupper och individuellt. Det läggs mycket vikt vid att varje besökare ska känna sig sedd och få blomma ut på bästa möjliga sätt. Att som individ lyckas och se sin egen förbättring och trygghet är något som stärker självförtroendet. Vägen dit är förtroende, samverkan, vägledning, glädje, samarbete och tillit. Under alla år som föreningen verkat (17år) har våra besökare på olika sätt varit nöjda. En del har delat och vittnat om en stor utveckling hos sig själva, både gällande förmågan att uttrycka sig konstnärligt men också som människa. 

Föreningens ledarskap utgår från en engagerad styrelse och jobbar därunder med såväl pedagoger, som duktiga ledare, inspiratörer, professionella yrkesutövare och unga förebilder. Genom att låta de äldre finnas som inspiration och hjälp för de yngre ses verksamheten som cirkulär och i ständig progression. 

I omgångar är antalet besökare mycket högt i våra lokaler och många visar sin tacksamhet för vårt otroliga intresse och engagemang i föreningsuppdraget.


                                                     Väl mött

                                                 Styrelsen, Styrbord