VARMT VÄLKOMNA

 Vi finns i Nacka FORUM

EN PEDAGOGISK VERKSAMHET

AVD: ÖPPNA FÖRSKOLAN, VAGGA GUNGA GÅ

SPRÅKET

BIBLIOTEKET

SÅNGSAMLINGAR

RÖRELSER

DRAMA/DOCKTEATER 

UTEVISTELSE, HÄLSA OCH MOTORIK

Verksamheten Vagga Gunga Gå i Nacka FORUM kommer ha öppet 30tim/vecka från måndag - fredag. I ledning av legitimerad förskollärare, Maria Skotte tillsammans med sina pedagogiska kollegor. Verksamheten har stängt mellan jul och nyårsdagen, fredag efter Kristi himmelsfärdsdag, alla övriga helgdagar samt midsommar- afton och har även sommarstängt från 3.e veckan i juni till 3:e veckan i augusti. 

Enligt ny svensk lag som kom 1 april, år 2006 som syftar till att främja alla barns och elevers lika rättigheter i alla våra skolformer från förskola, skola till vuxenutbildningen är den lag som skall följas även i vår verksamhet. Öppna förskolan har sina rötter i den lekrådgivning som startade i början på 1970-talet efter förslag från Barnstugeutredningen. Öppna förskolan utvecklades snart till en träffpunkt för hemmavarande föräldrar 

Vi som öppen förskola är en mötesplats som värnar om mångfald, lyssnande, delaktighet och demokrati. Vi vill skapa ett förtroendefullt samarbete med vuxna och barn som besöker oss, genom att   vara professionella, öppensinnade, förstående och empatiska i vårat förhållningssätt. Som organisation vill vi få besökarna att känna sig sedda, trygga och välkomna. Det uppnår vi genom att ha ett inkännande förhållningssätt som gör att vi kan förstå vad individen vill med sitt besök hos oss. 

 FÖRSKOLLÄRARE 

SÅNGPEDAGOG

  • Normer och värden: I mötet med våra besökare öppnar vi upp för samtal under vistelsen som utgår från en professionell inställning kring förståelse, öppenhet och respekt, det vill säga: -Att vara ett bollplank” där besökarna också får möjlighet till privata samtal vid behov. 
  • Inflytande: Som Öppenförskola vill uppnå en öppen vuxen dialog med våra besökare, för hur deras behov kan se ut. Därför är det viktigt att få dem att känna sig delaktiga i verksamheten, det vill säga:  -Att vi lyssnar in vad för behov och idéer de kan ha. Verksamhetens mål är att det ska kännas lustfyllt, inspirerande och skapa trygghet tillsammans med andra vuxna, där vi pedagoger bjuder in till språk, lek och rörelse med deras barn. 
  • Omsorg, utveckling och lärande: Att få möjlighet till lärande aktiviteter utomhus tillsammans med sitt barn och andra vuxna, där nyfikenhet kring naturen och hälsa står i centrum. Delta i rytmik- och musikstunder med tema inslag. Uppleva lek, skapande och drama. Vi har även tillgång till bibliotek/boksamtal. Samt inspireras av att använda TAKK med sitt barn för att öka kommunikationen. 

ELISABETH SKOHG

VERKSAMHETSCHEF 

ORDFÖRANDE

MARIA WESTMAN